Ennum Sambavamee Yuge Yuge

Surya Movies 22:00 - 23:57ISTFri, 07 Aug

Movie starring Riyaz Pathanapuram, Srividya, Jagathy Sreekumar, Jagadeesh, Mala Aravindan, Indrans, Kalpana, Gopi and is directed by Allepey Ashraf.