To get access to this movie and many more YuppFlix Movies

Kela Ishara Jata Jata

Marathi Drama 02h 40m

HD Movie
  • Director :
    Anant Mane
  • Cast :
    Arun Sarnaik, Usha Chavan, Barchi Bahaddur
Kela Ishara Jata Jata is Marathi movie directed by Anant Mane and starring Arun Sarnaik, Usha Chavan, and Barchi Bahaddur. Watch Kela Ishara Jata Jata movie online.