To continue enjoying your favourite TV Shows & Movies, please sign-in.

Chennai 600028 II: Second Innings (DUB)

Hindi family 02h 07m SonyLiv U/A 7+ HD Movie

share
  • Director :
    Venkat Prabhu
  • Cast :
    Jai, Vaibhav, Shiva, Premji, Aravind Akash, Inigo Prabakaran, Nithin Sathya, Vijay Vasanth, Ajay Raj, Mahat Raghavendra, Abhinay Vaddi, T Siva, Subbu Panchu, Sana Althaf, Vijayalakshmi, Anjena Kirti, Krithika Laddu, Maheshwari Chanakyan, Shanmugasundaram, Santhana Bharathi, Viraj
When the members of the cricket team, Chennai Sharks XI, visits Theni to attend their teammate's wedding, a tussle with the local team threatens the marriage ceremony. 'Chennai - 600028 - II: Second Innings' stars Jai, Vaibhav, Shiva, Premji, Aravind Akash, Inigo Prabakaran and Nithin Sathya.