Ennum Sambavamee Yuge Yuge

Surya Movies 03:30 - 06:00ISTSat, 19 Jan

Movie starring Riyaz Pathanapuram, Srividya, Jagathy Sreekumar, Jagadeesh, Mala Aravindan, Indrans, Kalpana, Gopi and is directed by Allepey Ashraf.