To get access to this movie and many more YuppFlix Movies

Yaksha

Kannada Drama 02h 24m

HD Movie
  • Director :
    Ramesh Bhagawathar
  • Cast :
    Yogesh, Ruby Pariwar, Nana Patekar, Atul Kulkarni, Master Hirannaiah, Kishor Patil, Komal, Sharanya Menon, Sudhakara Bannanje, Others
Yaksha is Kannada movie directed by Ramesh Rao and starring Yogesh, Nana Patekar and Atul Kulkarni. Enjoy watching Yaksha with YuppFlix on multiple internet enabled devices.