To get access to this movie and many more YuppFlix Movies

Devashapath Khara Sangen

Marathi Drama 02h 13m

HD Movie
  • Director :
    Bhaskar Jadhav
  • Cast :
    Kuldeep Pawar, Usha Naik, Madhu Kambikar, Nilu Phule
Devashapath Khara Sangen is Marathi movie directed by Bhaskar Jadhav and starring Kuldeep Pawar, Usha Naik, Madhu Kambikar, and Nilu Phule. Watch Devashapath Khara Sangen movie online.