To get access to this movie and many more YuppFlix Movies

Kasa Kay Patil Bara Hai Ka

Marathi Drama 02h 13m

HD Movie
  • Director :
    Datta Mane
  • Cast :
    Jayshree Gadkar, Arun Sarnaik, Raj Shekhar, Sarla Yevlekar
Kasa Kay Patil Bara Hay Ka is Marathi movie directed by Datta Mane and starring Jayshree Gadkar, Arun Sarnaik, Raj Shekhar, and Sarla Yevlekar. Watch Kasa Kay Patil Bara Hay Ka movie online.